Podmínky a informace ke kurzům

Přihlašování do kurzů – pokračující účastníci

 • Stávající účastníci kurzu ze zimního semestru mají přednostní právo na místo i pro letní semestr. Pokud nechcete nebo nemůžete v kurzu v letním semestru pokračovat, oznamte nám to nejpozději do pátku 13. prosince 2019 (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz). Všem ostatním bude v druhé polovině prosince vystavena přihláška na letní semestr.
 • Úhrada kurzovného se provádí převodem na účet dle instrukcí v přihlášce.
 • Pro pokračující účastníky ze zimního semestru 2019 může být cena kurzovného snížena o převáděné lekce. Ze zimního semestru 2019 je možné převést max. 3 lekce, počet převáděných lekcí bude určen dle aktuálního stavu ke dni 19. ledna 2020. Aby lekce mohla být převedena, musí být řádně omluvena dle stanovených podmínek.
 • V případě, že dojde k zameškání lekce a její řádné omluvení v období 20. 1. – 30. 1. 2020, je možné tyto lekce nahradit do konce února 2020, pakliže pokračujete v kurzu v letním semestru. O tyto zameškané lekce se dodatečně nesnižuje cena kurzovného na LS 2020.

Přihlašování do kurzů – noví účastníci

 • Od začátku ledna budou uvolněná místa nabídnuta k přihlášení novým zájemcům. Místo ve vybraném kurzu rezervujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz.
 • Cena semestrálního kurzovného je dle zvoleného kurzu (viz ceník).
 • Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu semestru. Následně bude cena kurzovného snížena o již proběhlé lekce.

Obecné podmínky a informace pro účastníky kurzu

 • Letní semestr začíná kurzy v pondělí 3. února 2020.
 • Ukončení letního semestru připadá na pátek 19. června 2020.
 • Semestr je předem zkrácen o státní svátky, jarní a velikonoční prázdniny. Kurzy tedy neprobíhají ve dnech: pondělí 17. února až pátek 21. února (platné pro Prahu 3) a pondělí 24. února až pátek 28. února (platné pro Prahu 6); úterý 7. dubna až pondělí 13. dubna; pátek 1. května a pátek 8. května.
 • Jednotlivé lekce probíhají pravidelně každý týden ve zvolený den a čas.
 • Případný jednorázový vstup slouží pouze pro účely jedné testovací lekce.
 • Zaplacené kurzovné je vždy vázané na konkrétní dítě a je nepřenosné (ani mezi sourozenci).
 • Při nemoci či jiném důvodu vynechání lekce o lekci nepřicházíte. Lekce je možné nahradit v jiném vámi zvoleném termínu při volné kapacitě (po předchozí domluvě).
 • Nebude-li možné nahradit veškeré zameškané lekce, je možný převod až 3 lekcí do následujícího zimního semestru 2020 při zaplacení semestrálního kurzovného na toto další období. V případě přihlášení v průběhu probíhajícího semestru a zaplacení kurzovného, které bylo snížené o již proběhlé lekce, se počet lekcí, které je možné převést do dalšího semestru, adekvátně snižuje.
 • Podmínkou možnosti převodu či nahrazení zameškané lekce je dodržení řádné omluvy.
 • Řádná omluva neúčasti na lekci: Aby systém náhrad mohl plně fungovat, je potřeba omluvit vaše dítě při neschopnosti se dostavit na lekci, a to emailem na dochazka@kreativni-malovani.cz nejpozději do 24 hodin před začátkem vašeho kurzu. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad nezahrnuje.
 • Náhradní lekce: platí pro ni totožné podmínky jako pro standardní lekci, tj. pokud se domluvíte na termínu náhradní lekce a z nějakého důvodu nemůžete na tento termín přijít, je potřeba neúčast omluvit nejpozději do 24 hodin před začátkem dané lekce. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad dále již nezahrnuje.
 • Včasný příchod na lekci: Pro zajištění maximální kvality každé lekce je nutné, aby všichni účastníci přicházeli včas. Pozdní příchody významně narušují ostatním dětem systém a klid na práci. Pokud účastníci přijdou na danou lekci se zpožděním větším než 15 minut, vyhrazujeme si právo takové účastníky na danou lekci již nevpustit. S oficiálním začátkem lekce má být dítě již připraveno v učebně na lekci. Doporučujeme přivést dítě do prostor ateliéru cca 10 minut před začátkem lekce.
 • V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré výtvarné pomůcky a materiály, pitný režim.
 • Veškerá výtvarná díla si děti odnášejí domů.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku