Podmínky a informace ke kurzům

Přihlašování do kurzů – pokračující účastníci

 • Stávající účastníci kurzu ze zimního semestru mají přednostní právo na místo i pro letní semestr. Pokud nechcete nebo nemůžete v kurzu v letním semestru pokračovat nebo potřebujete změnu termínu, oznamte nám to nejpozději do pátku 31. prosince 2021 (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz). Všem ostatním bude do 12. ledna 2022 vystavena přihláška na letní semestr.
 • Úhrada kurzovného se provádí převodem na účet dle instrukcí v přihlášce.
 • Pro pokračující účastníky ze zimního semestru 2021 může být cena kurzovného snížena o převáděné lekce. Ze zimního semestru 2021 je možné převést max. 3 lekce, počet převáděných lekcí bude určen dle aktuálního stavu ke dni 28. ledna 2022. Aby lekce mohla být převedena, musí být řádně omluvena dle stanovených podmínek.

Přihlašování do kurzů – noví účastníci

 • Od 17. ledna 2022 budou uvolněná místa nabídnuta k přihlášení novým zájemcům. Místo ve vybraném kurzu rezervujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz.
 • Cena semestrálního kurzovného je dle zvoleného kurzu (viz ceník).
 • Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu semestru. Následně bude cena kurzovného snížena o již proběhlé lekce.

Obecné podmínky a informace pro účastníky kurzu

 • Letní semestr začíná v pondělí 7. února 2022.
 • Letní semestr končí v pátek 24. června 2022.
 • Jednotlivé lekce probíhají pravidelně každý týden ve zvolený den a čas.
 • Semestr obsahuje 18 lekcí je předem zkrácen o přípravný týden, jarní prázdniny na Praze 3 a Velikonoce. Kurzy tedy neprobíhají ve dnech: pondělí 31. ledna až pátek 4. února, pondělí 7. března až pátek 11. března, úterý 12. dubna až pondělí 18. dubna.
 • Kapacita každého kurzu je max. 4 – 8 dětí vzhledem k dané věkové kategorii.
 • Zaplacené kurzovné je vždy vázané na konkrétní dítě a je nepřenosné (ani mezi sourozenci).
 • Při nemoci či jiném důvodu vynechání lekce o lekci nepřicházíte. Lekce je možné nahradit v jiném vámi zvoleném termínu při volné kapacitě (po předchozí domluvě).
 • Nebude-li možné nahradit veškeré zameškané lekce, je možný převod až 3 lekcí do následujícího zimního semestru 2022 při zaplacení semestrálního kurzovného na toto další období. V případě přihlášení v průběhu probíhajícího semestru a zaplacení kurzovného, které bylo snížené o již proběhlé lekce, se počet lekcí, které je možné převést do dalšího semestru, adekvátně snižuje.
 • Podmínkou možnosti převodu či nahrazení zameškané lekce je dodržení řádné omluvy a uhrazení plateb (zálohy a doplatku kurzovného) tak, že nejpozději ve stanovené dny splatnosti budou připsány na účet.
 • Řádná omluva neúčasti na lekci: Aby systém náhrad mohl plně fungovat, je potřeba omluvit vaše dítě při neschopnosti se dostavit na lekci, a to výhradně emailem na dochazka@kreativni-malovani.cz nejpozději do 24 hodin před začátkem vašeho kurzu. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad nezahrnuje.
 • Náhradní lekce: platí pro ni totožné podmínky jako pro standardní lekci, tj. pokud se domluvíte na termínu náhradní lekce a z nějakého důvodu nemůžete na tento termín přijít, je potřeba neúčast omluvit nejpozději do 24 hodin před začátkem dané lekce. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad dále již nezahrnuje.
 • Včasný příchod na lekci: Pro zajištění maximální kvality každé lekce je nutné, aby všichni účastníci přicházeli včas. Pozdní příchody významně narušují ostatním dětem systém a klid na práci. Pokud účastníci přijdou na danou lekci se zpožděním větším než 15 minut, vyhrazujeme si právo takové účastníky na danou lekci již nevpustit. S oficiálním začátkem lekce má být dítě již připraveno v učebně na lekci. Doporučujeme tedy přivést dítě do prostor ateliéru cca 10 minut před začátkem lekce.
 • S sebou na lekci je potřeba dítě vybavit tričkem, které lze umazat temperovou barvou, nebo zástěrkou a přezůvkami. Přezůvky i „malovací“ tričko lze během semestru uschovávat v prostorách ateliéru.
 • V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré výtvarné pomůcky a materiály, pitný režim.
 • Veškerá výtvarná díla si děti odnášejí domů.
 • Pokud máte domluvenou zkušební lekci (možné pouze pro nové účastníky kurzu), je potřeba uhradit rezervační zálohu (1. část kurzovného) ve stanovený datum splatnosti. Zkušební lekce je standardně první lekce v semestru. Po absolvování zkušební lekce máte 2 dny na potvrzení nebo zrušení účasti na kurzu pro letní semestr. V případě zrušení v této lhůtě je rezervační záloha vratná v plné výši. V případě potvrzení je doplatek kurzovného splatný do 1 týdne od termínu zkušební lekce (konkrétní datum splatnosti doplatku kurzovného naleznete výše v údajích k platbě).
 • Pokud budete potřebovat kurz v průběhu letního semestru z jakéhokoliv důvodu přerušit, nárok na vrácení poměrné části zaplaceného kurzovného vzniká až v momentu, kdy je vámi uvolněné místo na kurzu obsazeno novým zájemcem. Výše vrácené poměrné části kurzovného se rovná výši kurzovného, kterou uhradí nový zájemce.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku