Podmínky a informace ke kurzům

Přihlašování do kurzů

 • Zápis do kurzů začíná v pondělí 11. června ve 20:00. Místo ve vybraném kurzu rezervujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz. Kapacita všech kurzů je omezená, přednost má vždy dříve přihlášený zájemce.
 • Nově začínajícím zákazníkům bude následně vystavena přihláška. Pro potvrzení rezervace je potřeba uhradit převodem na účet do 25. června 2018 (nebude-li dohodnuto jinak) zálohu 50 % z ceny kurzovného. Doplatek kurzovného je splatný nejpozději týden před zahájením zimního semestru (viz údaje k platbě v přihlášce). Pokud nebude do stanoveného termínu záloha kurzovného uhrazena, rezervované místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Pokud se vám přihodí neočekávaná událost a budete potřebovat rezervaci zrušit, záloha je v plné výši vratná při zrušení nejpozději týden před zahájením zimního semestru 2018.
 • Stávajícím zákazníkům bude vystavena přihláška nejpozději 17. června 2018, aby mohl být proveden případný převod lekcí. Podmínky rezervace, úhrady zálohy a doplatku kurzovného jsou totožné jako pro nové zákazníky (viz předchozí bod).
 • Pro stávající zákazníky z letního semestru 2018 může být cena kurzovného snížena o převáděné lekce. Z letního semestru 2018 je možné převést do nového školního roku 2018/2019 (respektive zimního semestru 2018) max. 3 lekce, počet převáděných lekcí bude určen dle aktuálního stavu ke dni vystavení nové přihlášky na zimní semestr 2018 (17. června). Aby lekce mohla být převedena, musí být řádně omluvena dle stanovených podmínek v přihlášce.
 • V případě, že dojde k zameškání lekce v období 18. 6. – 22. 6. 2018, je možné tyto lekce nahradit do konce letního semestru (i dopředu). Tyto zameškané lekce se dodatečně nepřevádí do ZS 2018.
 • Cena semestrálního kurzovného je dle zvoleného kurzu (viz ceník).
 • Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu semestru. Následně bude cena kurzovného snížena o již proběhlé lekce.

Obecné podmínky a informace pro účastníky kurzu

 • Zimní semestr začíná od soboty 8. září 2018.
 • Ukončení zimního semestru připadá na středu 30. ledna 2019.
 • Semestr je předem zkrácen o státní svátky, podzimní a zimní prázdniny. Kurzy tedy neprobíhají ve dnech: pátek 28. září, pondělí 29. října až čtvrtek 1. listopadu, sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019.
 • Jednotlivé lekce probíhají pravidelně každý týden ve zvolený den a čas. Pravidelné lekce o víkendu probíhají jednou za 14 dní.
 • Případný jednorázový vstup slouží pouze pro účely jedné testovací lekce.
 • Zaplacené kurzovné je vždy vázané na konkrétní dítě a je nepřenosné (ani mezi sourozenci).
 • Při nemoci či jiném důvodu vynechání lekce o lekci nepřicházíte. Lekce je možné nahradit v jiném vámi zvoleném termínu při volné kapacitě (po předchozí domluvě).
 • Nebude-li možné nahradit veškeré zameškané lekce, je možný převod 3 lekcí (v případě víkendového kurzovného 2 lekcí) do následujícího letního semestru 2019 při zaplacení semestrálního kurzovného na toto další období. V případě přihlášení v průběhu probíhajícího semestru a zaplacení kurzovného, které bylo snížené o již proběhlé lekce, se počet lekcí, které je možné převést do dalšího semestru, adekvátně snižuje.
 • Podmínkou možnosti převodu či nahrazení zameškané lekce je dodržení řádné omluvy.
 • Řádná omluva neúčasti na lekci: Aby systém náhrad mohl plně fungovat, je potřeba omluvit vaše dítě při neschopnosti se dostavit na lekci, a to emailem nebo SMS zprávou nejpozději do 24 hodin před začátkem vašeho kurzu. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad nezahrnuje.
 • Náhradní lekce: platí pro ni totožné podmínky jako pro standardní lekci, tj. pokud se domluvíte na termínu náhradní lekce a z nějakého důvodu nemůžete na tento termín přijít, je potřeba neúčast omluvit nejpozději do 24 hodin před začátkem dané lekce. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad dále již nezahrnuje.
 • Včasný příchod na lekci: Pro zajištění maximální kvality každé lekce je nutné, aby všichni účastníci přicházeli včas. Pozdní příchody významně narušují ostatním dětem systém a klid na práci. Pokud účastníci přijdou na danou lekci se zpožděním větším než 15 minut, vyhrazujeme si právo takové účastníky na danou lekci již nevpustit.
 • V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré výtvarné pomůcky a materiály, pitný režim.
 • Veškerá výtvarná díla si děti odnášejí domů.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku