Podmínky a informace ke kurzům

Přihlašování do kurzů

 • Zápis do kurzů začíná v pondělí 15. června ve 20:30 pro stávající účastníky letního semestru a v úterý 16. června ve 20:30 pro nové zájemce. Místo ve vybraném kurzu rezervujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz. Kapacita všech kurzů je omezená, přednost má vždy dříve přihlášený zájemce.
 • Nově začínajícím zákazníkům bude následně vystavena přihláška. Pro potvrzení rezervace je potřeba uhradit převodem na účet do týdne od vystavení přihlášky zálohu 50 % z ceny kurzovného. Doplatek kurzovného je splatný nejpozději týden před zahájením zimního semestru (viz údaje k platbě v přihlášce). Pokud nebude do stanoveného termínu záloha kurzovného uhrazena, rezervované místo může být nabídnuto dalším zájemcům. Pokud se vám přihodí neočekávaná událost a budete potřebovat rezervaci zrušit, záloha je v plné výši vratná při zrušení nejpozději týden před zahájením zimního semestru 2020.
 • Stávajícím zákazníkům bude vystavena přihláška nejpozději 30. června 2020, aby mohl být proveden případný převod lekcí. Podmínky rezervace, úhrady zálohy a doplatku kurzovného jsou totožné jako pro nové zákazníky (viz předchozí bod).
 • Pro stávající zákazníky z letního semestru 2020 může být cena kurzovného snížena o převáděné lekce. Z letního semestru 2020 je možné převést do nového školního roku 2020/2021 (respektive zimního semestru 2020) max. 4 lekce, počet převáděných lekcí bude určen dle aktuálního stavu ke dni vystavení nové přihlášky na zimní semestr 2020. Aby lekce mohla být převedena, musí být řádně omluvena dle stanovených podmínek v přihlášce.
 • Cena semestrálního kurzovného je dle zvoleného kurzu (viz ceník).
 • Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu semestru. Následně bude cena kurzovného snížena o již proběhlé lekce.

Obecné podmínky a informace pro účastníky kurzu

 • Zimní semestr začíná v pondělí 7. září 2020.
 • Ukončení zimního semestru připadá na pátek 29. ledna 2021.
 • Semestr je předem zkrácen o státní svátky, podzimní a zimní prázdniny. Kurzy tedy neprobíhají ve dnech: pondělí 28. září, středa 28. října až pátek 30. října, úterý 17. listopadu, pondělí 21. prosince 2020 až pátek 1. ledna 2021.
 • Jednotlivé lekce probíhají pravidelně každý týden ve zvolený den a čas.
 • Kapacita každého kurzu je max. 5 – 8 dětí vzhledem k dané věkové kategorii.
 • Případný jednorázový vstup slouží pouze pro účely jedné testovací lekce.
 • Zaplacené kurzovné je vždy vázané na konkrétní dítě a je nepřenosné (ani mezi sourozenci).
 • Při nemoci či jiném důvodu vynechání lekce o lekci nepřicházíte. Lekce je možné nahradit v jiném vámi zvoleném termínu při volné kapacitě (po předchozí domluvě).
 • Nebude-li možné nahradit veškeré zameškané lekce, je možný převod až 3 lekcí do následujícího letního semestru 2021 při zaplacení semestrálního kurzovného na toto další období. V případě přihlášení v průběhu probíhajícího semestru a zaplacení kurzovného, které bylo snížené o již proběhlé lekce, se počet lekcí, které je možné převést do dalšího semestru, adekvátně snižuje.
 • Podmínkou možnosti převodu či nahrazení zameškané lekce je dodržení řádné omluvy.
 • Řádná omluva neúčasti na lekci: Aby systém náhrad mohl plně fungovat, je potřeba omluvit vaše dítě při neschopnosti se dostavit na lekci, a to emailem nejpozději do 24 hodin před začátkem vašeho kurzu. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad nezahrnuje.
 • Náhradní lekce: platí pro ni totožné podmínky jako pro standardní lekci, tj. pokud se domluvíte na termínu náhradní lekce a z nějakého důvodu nemůžete na tento termín přijít, je potřeba neúčast omluvit nejpozději do 24 hodin před začátkem dané lekce. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad dále již nezahrnuje.
 • Včasný příchod na lekci: Pro zajištění maximální kvality každé lekce je nutné, aby všichni účastníci přicházeli včas. Pozdní příchody významně narušují ostatním dětem systém a klid na práci. Pokud účastníci přijdou na danou lekci se zpožděním větším než 15 minut, vyhrazujeme si právo takové účastníky na danou lekci již nevpustit. S oficiálním začátkem lekce má být dítě již připraveno v učebně na lekci. Doporučujeme tedy přivést dítě do prostor ateliéru cca 10 minut před začátkem lekce.
 • S sebou na lekci je potřeba dítě vybavit tričkem, které lze umazat temperovou barvou, nebo zástěrkou a přezůvkami. Přezůvky i „malovací“ tričko lze během semestru uschovávat v prostorách ateliéru.
 • V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré výtvarné pomůcky a materiály, pitný režim.
 • Veškerá výtvarná díla si děti odnášejí domů.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku