Podmínky a informace ke kurzům

Přihlašování do kurzů

 • Zápis do kurzů začíná v pondělí 12. června 2023 ve 20:30 pro všechny zájemce. Místo ve vybraném kurzu rezervujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu info@kreativni-malovani.cz. Kapacita všech kurzů je omezená. Do úterý 13. června 20:30 mají přednost při zaplnění kapacity vybraného kurzu účastníci letního semestru 2023.
 • Nově začínajícím zákazníkům bude následně vystavena přihláška. Pro potvrzení rezervace je potřeba uhradit převodem na účet do 3 dnů od vystavení přihlášky zálohu 50 % z ceny kurzovného. Doplatek kurzovného je splatný nejpozději 2 týdny před zahájením zimního semestru (viz údaje k platbě v přihlášce). Pokud se vám přihodí neočekávaná událost a budete potřebovat rezervaci zrušit, záloha je vratná při zrušení nejpozději 2 týdny před zahájením zimního semestru 2023 (ze zálohy bude při vracení odečten administrativní poplatek 350 Kč).
 • Stávajícím zákazníkům z letního semestru 2023 bude vystavena přihláška včetně případného převodu lekcí. Podmínky rezervace, úhrady zálohy a doplatku kurzovného jsou totožné jako pro nové zákazníky (viz předchozí bod).
 • Pro stávající zákazníky z letního semestru 2023 lze převést maximálně 2 lekce do následujícího zimního semestru 2023. Tyto lekce je možné nahradit během prvních dvou měsíců zimního semestru 2023 po předchozí domluvě (tj. lekce se neodečítají z kurzovného na zimní semestr 2023). Aby lekce mohla být převedena, musí být řádně omluvena dle stanovených podmínek v přihlášce.
 • Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu semestru. Následně bude cena kurzovného snížena o již proběhlé lekce.

Obecné podmínky a informace pro účastníky kurzu

 • Zimní semestr začíná v pondělí 11. září 2023.
 • Zimní semestr končí v pátek 26. ledna 2024.
 • Jednotlivé lekce probíhají pravidelně každý týden ve zvolený den a čas.
 • Semestr je předem zkrácen o státní svátky, podzimní a zimní prázdniny. Kurzy tedy neprobíhají ve dnech: čtvrtek 28. září, pondělí 23. října až pátek 27. října, pátek 17. listopadu, pondělí 25. prosince 2023 až středa 3. ledna 2024.
 • Kapacita každého kurzu je max. 5 – 8 dětí vzhledem k dané věkové kategorii.
 • Zaplacené kurzovné je vždy vázané na konkrétní dítě a je nepřenosné (ani mezi sourozenci).
 • Při nemoci či jiném důvodu vynechání lekce o lekci nepřicházíte. Lekce je možné nahradit v jiném vámi zvoleném termínu při volné kapacitě (po předchozí domluvě, resp. výhradně přes náhradový systém Webooker na adrese https://kreativni-malovani.webooker.eu).
 • Nebude-li možné nahradit veškeré zameškané lekce, je možný převod lekcí do následujícího letního semestru 2024 při zaplacení semestrálního kurzovného na toto další období. Tyto lekce je možné nahradit během prvních dvou měsíců nového semestru po předchozí domluvě (tj. neodečítají se z kurzovného na letní semestr 2024).
 • Podmínkou možnosti převodů či nahrazování zameškaných lekcí je dodržení řádné omluvy a uhrazení plateb (zálohy a doplatku kurzovného) tak, že nejpozději ve stanovené dny splatnosti budu připsány na účet.
 • Řádná omluva neúčasti na lekci: Aby systém náhrad mohl plně fungovat, je potřeba omluvit vaše dítě při neschopnosti se dostavit na lekci, a to výhradně přes náhradový systém Webooker na adrese https://kreativni-malovani.webooker.eu nejpozději do 24 hodin před začátkem vašeho kurzu. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec nelze takovou lekci nahrazovat (s výjimkou akutního onemocnění dítěte na poslední chvíli – možnost nahrazení po dohodě).
 • Náhradní lekce: platí pro ni totožné podmínky jako pro standardní lekci, tj. pokud se domluvíte na termínu náhradní lekce a z nějakého důvodu nemůžete na tento termín přijít, je potřeba neúčast omluvit nejpozději do 24 hodin před začátkem dané lekce. Při pozdějším omluvení či neomluvení vůbec se taková lekce do systému náhrad dále již nezahrnuje.
 • Včasný příchod na lekci: Pro zajištění maximální kvality každé lekce je nutné, aby všichni účastníci přicházeli včas. Pozdní příchody významně narušují ostatním dětem systém a klid na práci. Pokud účastníci přijdou na danou lekci se zpožděním větším než 15 minut, vyhrazujeme si právo takové účastníky na danou lekci již nevpustit. S oficiálním začátkem lekce má být dítě již připraveno v učebně na lekci. Doporučujeme tedy přivést dítě do prostor ateliéru cca 10 minut před začátkem lekce.
 • S sebou na lekci je potřeba dítě vybavit tričkem, které lze umazat temperovou barvou, nebo zástěrkou a přezůvkami. Přezůvky i „malovací“ tričko lze během semestru uschovávat v prostorách ateliéru.
 • V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré výtvarné pomůcky a materiály, pitný režim.
 • Veškerá výtvarná díla si děti odnášejí domů.
 • Noví účastníci kurzu mohou absolvovat zkušební lekci s tím, že je potřeba o ni požádat při přihlašování na kurz.
 • Pokud máte domluvenou zkušební lekci (možné pouze pro nové účastníky kurzu), je potřeba uhradit rezervační zálohu (1. část kurzovného) ve stanovený datum splatnosti. Zkušební lekce je standardně první lekce v semestru. Po absolvování zkušební lekce máte 2 dny na potvrzení nebo zrušení účasti na kurzu pro zimní semestr. V případě zrušení v této lhůtě je rezervační záloha vratná v plné výši. V případě potvrzení je doplatek kurzovného splatný do 1 týdne od termínu zkušební lekce (konkrétní datum splatnosti doplatku kurzovného naleznete v přihlášce v údajích k platbě).
 • Pokud budete potřebovat kurz v průběhu zimního semestru z jakéhokoliv důvodu přerušit, nárok na vrácení poměrné části zaplaceného kurzovného vzniká až ve chvíli, kdy je vámi uvolněné místo na kurzu obsazeno novým zájemcem. Výše vrácené poměrné části kurzovného se rovná výši kurzovného, kterou uhradí nový zájemce, snížená o administrativní poplatek 350 Kč.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku