Hlavy všude, kam se podíváš

Ti z Vás, kteří sledujete dění v našem ateliéru pravidelně, jste jistě už narazili na naše výtvory v podobě hlav a obličejů. Především s dětmi z mladších věkových kategorií je malujeme v různých variacích relativně často. Jestli jste zvědaví, jaké důvody se za tím skrývají, rádi Vám je na následujících řádcích odhalíme…

Jednak je to skvělá zábava! Jen si představte, že dostanete zadání namalovat výraz zlobivého člověka. Naši malí malíři se pomocí správně kladených otázek vžijí do role a už padají nápady jeden za druhým…Zlobivý kluk by měl být špinavý, protože se nechce mýt, nebo zlobí tak moc, až mu narostly rohy, nečeše se, křičí a huláká a tak dále. Je to vždy hromada skvělých a originálních nápadů, které tyto děti předškolního věku dokáží samy vymyslet. A přitom stačí se jich jen správně ptát a dát jim prostor malovat podle jejich chuti a fantazie. A proč ke znázorňování těchto nejrůznějších emocí používáme jako nástroj právě hlavy a obličeje?

Hlava a obličej je totiž pro děti v předškolním vývojovém stádiu nesmírně důležitá. Tak jako se vyvíjí dětská osobnost, prochází vývojem samozřejmě i dětská kresba, resp. kresba lidské postavy. V odborné literatuře se můžeme dočíst, že kresba lidské postavy se u dětí objevuje zhruba ve věku tří let. A to, jak děti pojímají lidské tělo, vychází jednak ze zkušenosti s vlastním tělem, a zároveň i s výsledkem, jak se porovnávají s ostatními. A v tomto věku má pro děti největší význam z celého těla právě lidský obličej. Proto se toto vývojové období v dětské kresbě označuje jako stadium hlavonožce. I když děti malují celou postavu, nejdříve a nejvíce se soustředí na zobrazení hlavy a detailů obličeje, protože jsou pro ně důležité, když navazují sociální kontakt se svým okolím. Podobně významné jsou v této první etapě zobrazování lidského těla i končetiny, jelikož v tomto věku děti již velice dobře ví, k čemu ruce a nohy mohou sloužit. Takže nejde o to, že by neuměly namalovat i tělo. Koneckonců když dokáží namalovat kolečko, šišku či ovál pro zobrazení hlavy, jistě by dokázaly vytvořit podobný útvar i pro bříško. Jen pro ně není v tomto vývojovém stádiu tak důležité.

Z odborného psychologického hlediska je tedy dětem v předškolním věku, resp. ve věku již od tří let obličej velice blízký. A jelikož v našem konceptu Kreativního malování je jedním z pilířů podpora a respektování přirozeného vývoje dětské osobnosti, je v této vývojové fázi hlava a obličej ideálním a zároveň velmi důležitým nástrojem.

Navíc obličej a jeho mimické výrazy jsou důležité pro člověka obecně, v dennodenní komunikaci a v běžném jednání s jeho blízkým i vzdáleným okolím. Stejně i děti se učí ve výrazech a mimice orientovat. Samy mají i zkušenosti, jak se v daných situacích chovají. Například když jsou veselí, smutní, hodní a podobně. Náš přístup při malování dává tedy dětem prostor se v těchto oblastech lépe zorientovat. A jak jsem zmiňovala na začátku, než abychom jim diktovali, co přesně mají na papír namalovat, raději se jich ptáme a diskutujeme, aby jednotlivé příklady samy vymyslely, vybavily si je, prakticky vyzkoušely (mimochodem praktické ukázky emocí jsou vždy nesmírně zábavnou fází našeho tvoření J) a až následně je ztvárňují na papír.

Takže až Vaše ratolest příště přinese domů z našeho kurzu Kreativního malování obrázek hlavy či obličeje, můžete mít nejen radost z krásného výtvoru, ale současně i z vědomí, že Vaše dítě získalo spoustu podnětů, které podpoří jeho přirozený rozvoj.

Pokud máte s touto oblastí vlastní zkušenosti či zážitky, těším se, že se o ně podělíte v diskuzi.

Autor: Mgr. Dana Cejpková, Ateliér Kreativní malování, Březen 2014