Kurzy pro školáky

Na lekce pro děti v předškolním období navazují kurzy pro školáky, děti ve věku 6 – 10 let. Zaměření kurzů vychází ze skutečnosti, že se školáci ocitají v nové roli oproti předškolnímu období. Děti cítí, že vstupem do školy se něco podstatného změnilo. Škola v této fázi hraje velmi důležitou roli, respektive roli hlavní. Působí na další rozvoj osobnosti dítěte, na způsob jeho prožívání a též se odráží často velmi podstatně v oblasti sebehodnocení, sebedůvěře a odhodlání.

V mladším školním věku se v porovnávání s předškolním obdobím neodehrává ve vývoji osobnosti dítěte tak velké množství závratných změn. Z psychologického hlediska je fází píle a snaživosti. Hlavním cílem dětí v tomto období je dosáhnout úspěchu a prosadit se svým výkonem. Obecně jde o potvrzování vlastních kvalit, a to nejen mezi vrstevníky ve škole, v rodině, ale také ve vztahu k jiným dospělým mimo rodinné vztahy. Hlavní potřebou dítěte se stává nejen kladné hodnocení úkonů a výkonů, ale také akceptace okolí.

Díky konceptu Kreativního malování mohou děti objevovat své znalosti, schopnosti a převádět je do praxe. A díky skupinové dynamice je vylepšovat a posouvat dále. Tudíž dochází ke kladnému sebehodnocení, že jsem sám něco vymyslel a uvedl do světa, což je velmi pozitivní pro další rozvoj i pro setkávání s dalšími zkušenostmi, kde záleží na osobnosti dítěte. Dítě na základě pozitivní zkušenosti získává odvahu, sebevědomí, které mu usnadňují zdolávat další úkoly bez strachů a obav.

Oproti předškolním dětem, které jejich vnímání a myšlení téměř na každém kroku doprovází fantazie a skutečný svět si doplňují o svá přání, děti mladšího školního věku se plně zaměřují na realitu, jaká je. Jejich potřebou se stává pochopení světa, ve kterém žijí, a skutečných věcí v něm. Díky našim rozvojovým technikám a tématům děti mohou uplatňovat znalosti a dál pátrat po nových možnostech světa. Neukazujeme jim jen jedno možné řešení, ale podporujeme je, aby i v tomto období používaly představivost a překračovaly zajeté mantinely, co možné je a co není.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku