Koncept Kreativní malování

Kreativní malování je námi vybudovaný ucelený koncept k rozvoji kreativity a dalších klíčových kompetencí. Patří mezi ně hlavně sociální dovednosti (komunikační dovednosti, spolupráce, prosazení se) a dále například kritické myšlení, schopnost řešit problémy a ponoření se do sebe i své práce.

Základními kameny konceptu Kreativního malování jsou dva systémy. První pilíř stanovuje styl práce a přístup k dětem. Každá lekce má jasně daný průběh, takzvané jednotlivé zastávky, které během lekce splývají do jednotného plynulého celku. Děti díky tomu ví, co je čeká, a zároveň se na podvědomé bázi učí systému práce od začátku až do samého konce. Přestože jsou lekce tematicky a někdy i technicky jiné, díky předem známému průběhu se děti cítí bezpečně, jsou otevřeny nápadům a neztrácí odvahu.

kma_infografika

Druhým a stejně podstatným pilířem je uchopení samotného malování a tvorby témat. Především na jejich základě se rozvíjí kreativní myšlení.

Kreativní malování používá výtvarnou činnost jako nástroj k rozvoji kreativity. Proto naše výtvarné techniky obsahují dvě důležité složky – výtvarnou a rozvojovou. Výtvarnou částí je myšlena zejména technická stránka malování (jaké materiály a pomůcky použijeme, jak s nimi budeme zacházet a podobně). Rozvojovou část pak představují konkrétní témata a zadání.

Tematické zadání je pro celý proces rozvoje zcela zásadní. Jednotlivé rozvojové techniky zasahují do různých oblastí života člověka, tudíž se děti učí používat své nabyté znalosti a zkušenosti přímo v praxi, a současně k jednotlivým tématům získávají znalosti od ostatních dětí. Učíme se spojovat skutečnosti a předměty, které nemusí mít na první pohled souvislost. Používat je neobvyklým, ale smysluplným způsobem, a vidět je z jiného, netradičního pohledu, abychom se odtrhli od běžného konformního a stereotypního uvažování.

Celý koncept Kreativního malování je sestaven a v praxi používán na základě psychologického vývoje a rozvoje dětí. Také je blízký artefiletice, se kterou sdílí některé prvky, a zážitkové pedagogice.

Hlavním cílem tohoto přístupu je rozvoj kreativity, fantazie a představivosti. Děti vedeme k samostatné tvůrčí práci, k soustředění při práci a reflexi. Děti mají možnost prosadit ve svém díle své nápady a své vidění světa. Díky tomu v nich budujeme sebevědomí, umění prosadit svůj názor a své postoje. Na základě samostatné reflexe a prezentace a též reflexe ve skupině dokážeme uzavřít tvoření a zážitek z něj. Podporujeme tak uvědomění, schopnost reflexe činností, spolupráci, umění se vyjádřit, porozumění a poznání.

Kromě rozvoje kreativity prostupuje celý koncept rozvoj potřebných sociálních dovedností. Přestože jsou lekce zaměřovány převážně na individuální tvorbu, v jednotlivých částech procesu dochází k interakcím mezi dětmi. Děje se to zejména v části „Poznávám a seznamuji se s tématem“, kdy si o tématu společně povídáme. Ke kooperaci jsou vedeny i v dalších fázích, kdy si pomáhají při chystání pomůcek, úklidu a také při prezentaci.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku