Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než 10 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Mgr. Radka Pospíšil Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Mgr. Karolína Hejlová
lektorka

Karolína Hejlová je absolventkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. Při studiích působila v lektorském oddělení Muzea Kampa a Studia BUBEC, dále pak jako dětská animátorka v restauracích SOHO a Salabka. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí.

„V ateliéru je k dětem přistupováno individuálně a je rozvíjena jejich kreativita, osobitost, projev a zdravé sebevědomí. Bohužel se tento přístup moc často nevidí, a proto jsem šťastná, že jsem konečně našla tým, pro který má práce s dětmi skutečný smysl.“

Vzdělání

Učitelství estetické výchovy (navazující magisterské studium) – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Uměnovědná studia (bakalářské studium) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Bc. Michaela Dovjaková
lektorka

Míša Dovjaková aktuálně studuje VOŠ Václava Hollara se zaměřením na kresbu a ilustraci. Vystudovala bakalářský obor Divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně. V práci s dětmi a rozvojem jejich kreativity má bohaté zkušenosti. Během studia vedla dramatický kroužek v MŠ Filiánek, působila také jako vedoucí příměstských táborů s výtvarným zaměřením. A v neposlední řadě působila v Montessori školce Andílek jako asistent pedagoga.

„Fascinuje mě vidět to, jak dokážou být děti samostatné díky dobrému vedení rodiče, pedagoga nebo lektora. Taktéž věřím, že kreativitu a talent je potřeba rozvíjet už od útlého dětství a jsem velmi ráda, že se na tomto procesu rozvoje mohu podílet.“

Vzdělání

Obecná teorie a dějiny umění (bakalářské studium) – Masarykova univerzita v Brně

Kresba a ilustrace – Vyšší odborná škola Václava Hollara v Praze

AMI Montessori asistentský kurz 0-3

Bc. Kateřina Weinhartová
lektorka

Katka Weinhartová dokončuje magisterské studium Výtvarné výchovy se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle práce lektorky v našich ateliérech působí také v Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči. V minulosti působila jako lektorka ve FasTracKids centru rozvoje.

„Kreativní výtvarné vyjádření podněcuje u dětí velmi důležité schopnosti z různých oblastí vývoje. Dítě si takto vytváří pozitivní vztah ke světu, který mu je pomocí tvorby snáze srozumitelný. Ráda děti povzbuzuju k vlastní originalitě. Věřím, že pomocí malování od útlého věku se dítě postupně stává citlivým vnímavým a samostatným jedincem, který se nebojí předvést a obhájit své nápady a práci před okolím.““

Vzdělání

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterské studium) – Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogické lyceum se zaměřením na výtvarný projev – Střední odborná škola Karlovy Vary

Mgr. Karolína Soukupová, DiS.
lektorka

Karolína Soukupová vystudovala Výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání na Karlově univerzitě, Knižní grafiku na VOŠG Hellichově a Řezbářství a produktový design na SUPŠ na Žižkově. Ve svém volném čase se ráda zabývá tvorbou autorských perokreseb rostlin. Má zkušenosti s individuálním i skupinovým lektorstvím a účastmi na samostatných i společných výstavách.

„Dětský umělecký projev je pro mě zdrojem radosti a obrovské moudrosti. Při každé lekci se otevírají další a další zajímavá témata a filosofické otázky. K dětem mám blízký vztah a je pro mě motivující trávit čas spolu.““

Vzdělání

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterské studium) – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Knižní grafika – Vyšší odborná škola grafická, Hellichova

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku