Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než 8 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Mgr. Radka Pospíšil Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Mgr. Karolína Hejlová
lektorka

Karolína Hejlová je absolventkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. Při studiích působila v lektorském oddělení Muzea Kampa a Studia BUBEC, dále pak jako dětská animátorka v restauracích SOHO a Salabka. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí.

„V ateliéru je k dětem přistupováno individuálně a je rozvíjena jejich kreativita, osobitost, projev a zdravé sebevědomí. Bohužel se tento přístup moc často nevidí, a proto jsem šťastná, že jsem konečně našla tým, pro který má práce s dětmi skutečný smysl.“

Vzdělání

Učitelství estetické výchovy (navazující magisterské studium) – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Uměnovědná studia (bakalářské studium) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Bc. Šárka Machová
lektorka

Šárka Machová nyní dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let vedla výtvarný zájmový útvar ve Středisku volného času v Trutnově, kde pracovala i jako vedoucí příměstských táborů. Také působila jako lektorka primární prevence a vedoucí růstové skupiny pro děti docházející do Pedagogicko-psychologické poradny. Docházela 3 semestry jako účastnice na arteterapeutickou skupinu, v níž se její zájem o expresivní tvorbu prohloubil.

„Obdivuji odvahu, se kterou se děti pouštějí do tvorby. Považuji za klíčové podporovat v dětech kreativitu, fascinuje mě totiž svoboda a radost, kterou přináší. Zároveň vnímám výtvarnou činnost jako prostředek komunikace a sebevyjádření, který může být obohacujícího pro každého.“

Vzdělání

Jednooborová psychologie (bakalářské studium) – Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

Kurz Práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem – Linka bezpečí, Certifikát MPSV

Marie Marková
lektorka

Maruška Marková je absolventkou Střední pedagogické školy v Litomyšli se zaměřením na předškolní vzdělávání. Celou její pracovní kariéru prostupuje práce s dětmi. Pracovala jako učitelka v soukromé či státní MŠ, je certifikovanou lektorkou Play Wisely pro děti a v neposlední řadě bývalá ředitelka soukromé MŠ, kde měla mimo jiné na starosti koncept budování estetického prostředí MŠ. A i v této funkci se nezapomněla k dětem vracet při volnočasových aktivitách.

„Svět dítěte, to je svět neskutečné fantazie a představ, ve kterém vznikají tak nádherná a originální díla také díky individuálnímu přístupu lektorky ke každému malému umělci, kdy zároveň roste i jeho důvěra v okolní svět a hlavně jeho sebevědomí.“

Vzdělání

Předškolní pedagogika – Střední pedagogická škola v Litomyšli

Play Wisely – licence pro třídy 4-5 let – certifikovaná lektorka

Mgr. Markéta Vlasatá
lektorka

Markéta Vlasatá vystudovala magisterský obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Její dosavadní kariéru spojují kreativní činnosti a práce s dětmi. Několik let působila v organizaci Bio Central, kde mimo jiné vedla výtvarné programy pro děti. V současné době se kromě vedení kurzů v našem ateliéru věnuje fotografování na volné noze.

„Kreativita, to je podle mě schopnost umět si poradit, vidět více než jednu možnost, nebát se udělat chybu a jít svou cestou. Ve světě barev se každé dítě může nejlépe a nejsvobodněji projevit a to je to, co mě baví v dětech probouzet – objevovat svůj vlastní svět a potenciál a ještě k tomu se skvěle bavit.“

Vzdělání

Filozofie (navazující magisterské studium) – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Filozofie (bakalářské studium) – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Bc. Jana Jakerlová
lektorka

Jana Jakerlová aktuálně dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S dětmi pracuje více než 5 let – nejprve jako dobrovolnice v projektu Kompas, následně několik let jako lektorka angličtiny v Jazykové škole Spěváček, kde vedla skupinovou i individuální výuku v MŠ a 1. stupni ZŠ. Věnovala se také arteterapii a absolvovala akreditovaný kurz Muzikoterapie.

„Radost z tvorby, kterou děti prostřednictvím kreativního malování prožívají, je motivuje nebát se zkoušet nové věci a samostatně se rozvíjet podle svých individuálních potřeb. V ateliéru mají dostatek prostoru pro komunikaci a realizaci originálních nápadů. Díky tomu získávají důvěru ve vlastní schopnosti, která jim pak pomůže lépe zvládat nejrůznější výzvy dospělého života.“

Vzdělání

Psychologie (bakalářské studium) – Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta

Personální management (bakalářské studium) – ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku