Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již téměř 10 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Mgr. Radka Pospíšil Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Mgr. Karolína Hejlová
lektorka

Karolína Hejlová je absolventkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. Při studiích působila v lektorském oddělení Muzea Kampa a Studia BUBEC, dále pak jako dětská animátorka v restauracích SOHO a Salabka. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí.

„V ateliéru je k dětem přistupováno individuálně a je rozvíjena jejich kreativita, osobitost, projev a zdravé sebevědomí. Bohužel se tento přístup moc často nevidí, a proto jsem šťastná, že jsem konečně našla tým, pro který má práce s dětmi skutečný smysl.“

Vzdělání

Učitelství estetické výchovy (navazující magisterské studium) – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Uměnovědná studia (bakalářské studium) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Markéta Vlasatá
lektorka

Markéta Vlasatá vystudovala magisterský obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Její dosavadní kariéru spojují kreativní činnosti a práce s dětmi. Několik let působila v organizaci Bio Central, kde mimo jiné vedla výtvarné programy pro děti. V současné době se kromě vedení kurzů v našem ateliéru věnuje fotografování na volné noze.

„Kreativita, to je podle mě schopnost umět si poradit, vidět více než jednu možnost, nebát se udělat chybu a jít svou cestou. Ve světě barev se každé dítě může nejlépe a nejsvobodněji projevit a to je to, co mě baví v dětech probouzet – objevovat svůj vlastní svět a potenciál a ještě k tomu se skvěle bavit.“

Vzdělání

Filozofie (navazující magisterské studium) – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Filozofie (bakalářské studium) – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Bc. Jana Jakerlová
lektorka

Jana Jakerlová aktuálně dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S dětmi pracuje více než 5 let – nejprve jako dobrovolnice v projektu Kompas, následně několik let jako lektorka angličtiny v Jazykové škole Spěváček, kde vedla skupinovou i individuální výuku v MŠ a 1. stupni ZŠ. Věnovala se také arteterapii a absolvovala akreditovaný kurz Muzikoterapie.

„Radost z tvorby, kterou děti prostřednictvím kreativního malování prožívají, je motivuje nebát se zkoušet nové věci a samostatně se rozvíjet podle svých individuálních potřeb. V ateliéru mají dostatek prostoru pro komunikaci a realizaci originálních nápadů. Díky tomu získávají důvěru ve vlastní schopnosti, která jim pak pomůže lépe zvládat nejrůznější výzvy dospělého života.“

Vzdělání

Psychologie (bakalářské studium) – Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta

Personální management (bakalářské studium) – ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií

Bc. Michaela Dovjaková
lektorka

Míša Dovjaková aktuálně studuje VOŠ Václava Hollara se zaměřením na kresbu a ilustraci. Vystudovala bakalářský obor Divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně. V práci s dětmi a rozvojem jejich kreativity má bohaté zkušenosti. Během studia vedla dramatický kroužek v MŠ Filiánek, působila také jako vedoucí příměstských táborů s výtvarným zaměřením. A v neposlední řadě působila v Montessori školce Andílek jako asistent pedagoga.

„Fascinuje mě vidět to, jak dokážou být děti samostatné díky dobrému vedení rodiče, pedagoga nebo lektora. Taktéž věřím, že kreativitu a talent je potřeba rozvíjet už od útlého dětství a jsem velmi ráda, že se na tomto procesu rozvoje mohu podílet.“

Vzdělání

Obecná teorie a dějiny umění (bakalářské studium) – Masarykova univerzita v Brně

Kresba a ilustrace – Vyšší odborná škola Václava Hollara v Prazet

AMI Montessori asistentský kurz 0-3

Bc. Kateřina Weinhartová
lektorka

Katka Weinhartová dokončuje magisterské studium Výtvarné výchovy se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle práce lektorky v našich ateliérech působí také v Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči. V minulosti působila jako lektorka ve FasTracKids centru rozvoje.

„Kreativní výtvarné vyjádření podněcuje u dětí velmi důležité schopnosti z různých oblastí vývoje. Dítě si takto vytváří pozitivní vztah ke světu, který mu je pomocí tvorby snáze srozumitelný. Ráda děti povzbuzuju k vlastní originalitě. Věřím, že pomocí malování od útlého věku se dítě postupně stává citlivým vnímavým a samostatným jedincem, který se nebojí předvést a obhájit své nápady a práci před okolím.““

Vzdělání

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterské studium) – Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogické lyceum se zaměřením na výtvarný projev – Střední odborná škola Karlovy Vary

Bc. Šárka Machová
lektorka

Šárka Machová nyní dokončuje magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let vedla výtvarný zájmový útvar ve Středisku volného času v Trutnově, kde pracovala i jako vedoucí příměstských táborů. Také působila jako lektorka primární prevence a vedoucí růstové skupiny pro děti docházející do Pedagogicko-psychologické poradny. Docházela 3 semestry jako účastnice na arteterapeutickou skupinu, v níž se její zájem o expresivní tvorbu prohloubil.

„Obdivuji odvahu, se kterou se děti pouštějí do tvorby. Považuji za klíčové podporovat v dětech kreativitu, fascinuje mě totiž svoboda a radost, kterou přináší. Zároveň vnímám výtvarnou činnost jako prostředek komunikace a sebevyjádření, který může být obohacujícího pro každého.“

Vzdělání

Jednooborová psychologie (bakalářské studium) – Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

Kurz Práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem – Linka bezpečí, Certifikát MPSV

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku