Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než 8 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Mgr. Radka Pospíšil Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Mgr. Karolína Hejlová
lektorka

Karolína Hejlová je absolventkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. Při studiích působila v lektorském oddělení Muzea Kampa a Studia BUBEC, dále pak jako dětská animátorka v restauracích SOHO a Salabka. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí.

„V ateliéru je k dětem přistupováno individuálně a je rozvíjena jejich kreativita, osobitost, projev a zdravé sebevědomí. Bohužel se tento přístup moc často nevidí, a proto jsem šťastná, že jsem konečně našla tým, pro který má práce s dětmi skutečný smysl.“

Vzdělání

Učitelství estetické výchovy (navazující magisterské studium) – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Uměnovědná studia (bakalářské studium) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Barbora Šnejdarová
lektorka

Bára Šnejdarová vystudovala Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Univerzitě Hradec Králové. Během svého několikaletého působení na základní škole založila a vedla výtvarný kroužek Tvoření s pohádkou, který navštěvovali malí školáci. V současné době pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole Futurum. Baví ji všechny kreativní činnosti a ráda zkouší různé výtvarné techniky.

„Dětský svět je stejný jako svět dospělých, ale děti nám ho pomáhají znovu objevit.“

Vzdělání

Učitelství pro střední školy – Český jazyk a literatura, výtvarná výchova (magisterské studium) – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Bc. Lucie Machová
lektorka

Lucka Machová je absolventkou Psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Získané znalosti z oboru Psychologie uplatňuje zejména při dobrovolnické činnosti a práci s neziskovými organizacemi zaměřujícími se na nejmenší.

„Intenzivní zkušenosti, které jsem získala při práci na krizové telefonní lince pro děti, mě přesvědčily, jak důležité je zabývat se dětským potenciálem již od raných let. Sledovat, jak děti v Ateliéru rozvíjejí své myšlení, kreativitu a v neposlední řadě osobnost a zároveň toho být součástí, je pro mě velikým potěšením.“

Vzdělání

Jednooborová psychologie a speciální pedagogika (bakalářské studium) – Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Výcvik v telefonické krizové intervenci – Linka Bezpečí – Certifikát MPSV

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku