Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než 5 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Bc. Kateřina Hynková
lektorka

Katka Hynková je absolventkou Lektorství anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. S dětmi pracuje již několik let, mimo jiné sbírala zkušenosti i v zahraničí a při rozsáhlé spolupráci s organizací INEX-SDA. Svůj pozitivní a pečlivý přístup k práci a pedagogické činnosti promítá do každého kurzu a mimo jiné se chystá rozšířit naši nabídku i o kurzy vedené v angličtině.

„Jsem ráda, že mohu pracovat v prostředí, které dětem dovoluje projevovat se autenticky, tvořit podle vlastních nápadů a důvěřovat své intuici. Věřím, že děti si tak upevňují důvěru v sebe sama i ke světu. Líbí se mi, že tímto způsobem vznikají osobitá díla, na která jsou děti hrdá.“

Vzdělání

Lektorství anglického jazyka (bakalářské studium) – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Školení Upgrade Yourself – Training of Trainers – INEX-SDA

Zahraniční stáže – Ekvádor; Paříž, Francie

Mgr. Radka Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku