Lektoři

Mgr. Dana Popelka (roz. Cejpková)
hlavní lektorka a zakladatelka

Dana Popelka (roz. Cejpková) se zabývá rozvojem konceptu Kreativní malování již více než 10 let. Koncept buduje na základě rozsáhlých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií, znalostech vývojové psychologie, psychologie rozvoje osobnosti, pedagogiky a artefiletiky. Na jaře roku 2015 vydala svou první knihu Kreativní malování s dětmi.

„Svět dětí mě nesmírně fascinuje. Jsem přesvědčená, že jsou to jedinečné bytosti se spoustou potenciálu, kterým je potřeba vytvořit vhodné podmínky, aby se mohly rozvíjet. A to je hlavním smyslem mé každodenní práce s dětmi.“

Vzdělání

Sociální práce (bakalářské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Etika v sociální práci (navazující magisterské studium) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kurz krizové intervence – Podané ruce I. E. S. – Certifikát MPSV, Certifikát MŠMT

Pedagogika volného času – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – Národní institut dětí a mládeže – Certifikát MŠMT

Mgr. Radka Pospíšil Michelová
lektorka

Radka Michelová je absolventkou Katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě UJEP. Kromě působení v našem ateliéru již několik let pracuje jako učitelka výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění na Konzervatoři Duncan centre. Kromě toho má bohaté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů, galerijních animací a pořádání výstav.

„V dětské tvorbě se přirozeně prolíná odraz reálného světa se světem fantazijním, kde nic není nemožné. Obdivuji na dětech jejich schopnost naplno si užít samotný proces tvorby a čistotu výtvarného projevu, jenž není zanesen racionálními a estetickými normami.“

Vzdělání

Výtvarná výchova (bakalářské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Výtvarně edukativní studia (magisterské studium) – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Letní škola výtvarné výchovy – Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

Seminář Světlo-Obraz-Zvuk – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu

Mgr. Karolína Hejlová
lektorka

Karolína Hejlová je absolventkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. Při studiích působila v lektorském oddělení Muzea Kampa a Studia BUBEC, dále pak jako dětská animátorka v restauracích SOHO a Salabka. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí.

„V ateliéru je k dětem přistupováno individuálně a je rozvíjena jejich kreativita, osobitost, projev a zdravé sebevědomí. Bohužel se tento přístup moc často nevidí, a proto jsem šťastná, že jsem konečně našla tým, pro který má práce s dětmi skutečný smysl.“

Vzdělání

Učitelství estetické výchovy (navazující magisterské studium) – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Uměnovědná studia (bakalářské studium) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Bc. Michaela Dovjaková
lektorka

Míša Dovjaková aktuálně studuje VOŠ Václava Hollara se zaměřením na kresbu a ilustraci. Vystudovala bakalářský obor Divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně. V práci s dětmi a rozvojem jejich kreativity má bohaté zkušenosti. Během studia vedla dramatický kroužek v MŠ Filiánek, působila také jako vedoucí příměstských táborů s výtvarným zaměřením. A v neposlední řadě působila v Montessori školce Andílek jako asistent pedagoga.

„Fascinuje mě vidět to, jak dokážou být děti samostatné díky dobrému vedení rodiče, pedagoga nebo lektora. Taktéž věřím, že kreativitu a talent je potřeba rozvíjet už od útlého dětství a jsem velmi ráda, že se na tomto procesu rozvoje mohu podílet.“

Vzdělání

Obecná teorie a dějiny umění (bakalářské studium) – Masarykova univerzita v Brně

Kresba a ilustrace – Vyšší odborná škola Václava Hollara v Praze

AMI Montessori asistentský kurz 0-3

Valerie Vokáčová, DiS.
lektorka

Valerie Vokáčová vystudovala Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou na Praze 3. Absolvovala také několik akreditovaných kurzů jako např. Figurální kresbu na VOŠ Václava Hollara. Dále vedla výtvarný kroužek pro děti na 1. jazykové ZŠ v Praze 4 a dlouhodobě působí jako oddílový vedoucí ve skautu. Vedle práce lektorky v našem ateliéru se také věnuje vlastní výtvarné tvorbě zejména v oblasti řezbářství a restaurování dřeva.

„Věřím, že je v každém dítěti velký potenciál, který je jen potřeba objevit a rozvíjet. Fanscinuje mě dětský svět plný barev a neomezené fantazie, kde je možné všechno, a jsem moc ráda, že můžu být součástí týmu, který dětem dává prostor k sebevyjádření.“

Vzdělání

Řezbářství a restaurování dřeva – Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3

Figurální kresba – Vyšší odborná škola a střední umělecká škola Václava Hollara

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku