Kurzy pro děti 3 – 6 let

Děti v předškolním věku procházejí jedním z nejpestřejších vývojových období člověka v celém jeho životě. Dalo by se říci, že se jedná o velmi pestré, bujaré a na změny časté období. Je to doba neutuchající aktivity, která je nejen tělesná, ale i duševní, což je pro rozvoj kreativity velmi důležité. Děti v tomto období jsou velmi vnímavé a učí se díky okolním vlivům, které je obklopují. Z těchto důvodů se velmi výrazně zaměřujeme na kurzy pro tuto věkovou skupinu.

Jelikož změny ve vývoji přicházejí v tomto období velice rychle, můžeme je pozorovat v některých oblastech i v řádech měsíců. Je tedy samozřejmé, že děti tříleté a pěti či šestileté nelze srovnávat a charakterizovat stejným a pevným výčtem charakteristik a změn ve vývoji. Proto je důležité přizpůsobovat samotný přístup k dětem, které se nacházejí na začátku této vývojové etapy, a dětem připraveným na vstup do školy. Proto poskytujeme kurzy zvlášť pro děti 3 – 4 roky, pro děti 4 – 5 let a pro předškoláky 5 – 6 let. Současně s tím ještě přihlížíme na schopnosti a vývojovou zdatnost jednotlivých dětí, na jejich pokročilost a podobně. Jednoduše se snažíme, aby se dětem ve skupině pracovalo a fungovalo co nejlépe.

Každopádně pro celý předškolní věk je charakteristické upevnění vlastní pozice ve světě. Děti na základě svých již získaných zkušeností intenzivně poznávají svět. Z této skutečnosti vycházejí naše kurzy. Tematická zadání jsou postavena na tématech běžného života, na podnětech, které nás obklopují v každodenním životě. Děti tak využívají své znalosti, prohlubují je a hledají kromě známých i nové souvislosti a spojitosti. Díky představivosti a fantazii může být poznávání skutečnosti jednodušší. Děti díky svému fantazijnímu období nemají problém vytvářet a spojovat na první pohled a ve světě „neexistující“ prvky.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku