Kurzy pro děti od 2 let s rodičem

Pro nejmenší děti a jejich maminky (rodiče) poskytujeme kurz šitý na míru k poznávání světa a seznamování se s nejrůznějšími výtvarnými pomůckami. Jelikož se děti mezi druhým a třetím rokem nacházejí v pestrobarevném období protkaném závratnými změnami v jejich vývoji, je dobré využít jejich aktivitu a objevovanou samostatnost v činnostech posunujících jejich přirozený rozvoj.

Kreativní malování s dětmi od dvou do tří let je postaveno na dvou základních charakteristikách tohoto vývojového období. Na jedné straně je to důležitost vztahu maminky a dítěte, na straně druhé naopak osamostatňování se, autonomie a touha objevovat svět sám.

Právě jedním z hlavních rysů tohoto vývojového období je osamostatňování a objevování širšího světa. Děti se potýkají s první emancipací, která je sama o sobě velmi důležitá pro jejich správný vývoj v následujících obdobích. Pomocí malování můžeme pracovat jak na aktivizaci a samostatnosti dítěte, tak na zdravém rozvoji mezi maminkou a dítětem.

Vztah dítěte a maminky je zde velmi důležitý. Jednak dochází k uvolňování pevné vazby na matku ze strany dítěte, avšak matka stále působí jako styčný bod pro správnou orientaci, podporu a pomoc. Díky těmto dvěma pilířům si může dítě testovat a potvrzovat své kompetence, ale také zjišťovat své limity a dále vyvíjet snahu v jejich překonávání.

Druhou důležitou oblastí je zlepšování motorického vývoje. Nejde jen o hrubou motoriku, ale dochází k zásadním změnám i v oblasti jemné motoriky. Zdokonalování v této oblasti se projevuje v uchopování, manipulování a pouštění věcí. Například trhání či uchopování malých částic vyžaduje velkou souhru funkcí. A pokud se takové funkce správně trénují a podněcují, dochází k jejich zdokonalování rychleji a přesněji.

Přestože děti mezi druhým a třetím rokem prožívají první období autonomie, je důležité mít stále na paměti, že jsou to děti pořád velmi malé a není možné (alespoň v začátcích) od nich očekávat, že budou hodinu sedět na zadečku a pilně pracovat. Jde však o to, aby se soustředěnosti postupně naučily a věděly, že se od práce odchází, až je hotovo. Tomu se jednodušeji učí, když je pro ně práce zajímavá, objevná, atraktivní a různorodá. Proto je při tvoření s dětmi z této věkové kategorie nejdůležitější dodržovat zásadu, že výtvarná technika se skládá z více různých kratších kroků navazujících na sebe. Práci s barvami tedy střídáme s řadou dalších činností s různými materiály a pomůckami, které na sebe plynule navazují a získávají si pozornost malého malíře. Malujeme v mnohem kratších intervalech než se staršími dětmi, kde je práce s barvami hlavní částí.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku